9 grudnia 2019, imieniny obchodzą: Wiesław, Wiesława, Leokadia, Joanna, Natasza, Aneta
Użytkownik: Hasło:


Zgodnie z regulaminem ZFZ, prosimy o pobranie i złożenie w sekretariacie bursy, prawidłowo wypełnionego wniosku o PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ZDROWOTNEGO DLA NAUCZYCIELI  do 12.12.2019 r.

Do wniosku prosimy dołączyć do wglądu: zaświadczenie o zarobkach lub rozliczenie roczne PIT, decyzja o wysokości renty, emerytury, dokument potwierdzający fakt edukacji dziecka (powyżej 18 roku życia).W przypadku uwzględnienia we wniosku członków rodziny, również ich dochody zgodnie z tabelą. Należy podać numer konta, na które ma być przelane świadczenie (dotyczy emerytów, rencistów).


Do wniosku należy załączyć:
1.    Aktualne zaświadczenie lekarskie i/lub kartę informacyjną ze szpitala.
2.    Dokumenty potwierdzające koszty leczenia.
3.    Dokumenty potwierdzające fakt zaistnienia choroby. Dla osób, którym udzielenie zapomogi, wiąże się ze zwolnieniem tejże zapomogi z podatku dochodowego

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Tabela dopłat

Uchwała Rady Miasta

 Wniosek o przyznanie świadczenia 

 Klauzula informacyjna dla obecnych i byłych pracowników

1 2