14 czerwca 2021, imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna, Elwira, Michał, Walery
Użytkownik: Hasło:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku  realizacją procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

Z dniem  1 września 2018 r. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie został Pan Witold Przeszlakowski.

Dane kontaktowe IOD:

Imię i nazwisko: Witold Przeszlakowski

adres email: bs5@iod.lublin.eu

tel: 81 466 1770

Czytaj więcej
1