24 stycznia 2020, imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Franciszek, Robert, Sława
Użytkownik: Hasło:

Uwaga!

Osoby składające do naszej Bursy dokumenty aplikacyjne na wolne stanowiska pracy nieobjęte postępowaniem konkursowym proszone są o zastosowanie się do poniższej instrukcji.

CV (list motywacyjny) należy uzupełnić o następujące oświadczenie (lub inne podobne) zawarte w stopce dokumentu:

"Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Bursę Szkolną nr 5 w Lublinie. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej,  w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawach, jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych."

Równocześnie należy dołączyć wydrukowaną i podpisaną własnoręcznie "Klauzulę informacyjną - rekrutacja pracowników".

W przypadku niespełnienia w/w standardów dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone bez ich wcześniejszego rozpatrzenia.

Dokumenty aplikacyjne można składać w wersji papierowej w sekretariacie Bursy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@bursa5.lublin.eu (skany).

 

 Klauzula informacyjna - rekrutacja pracowników

Czytaj więcej
1