13 grudnia 2018, imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Juliusz
Użytkownik: Hasło:

Historia stale dopisywana

Opisywana w tym miejscu historia może być uzupełniana przez pracowników obecnych i dawnych, wychowanków i byłych wychowanków, kolegów i znajomych, obserwatorów i kontrolerów, wizytatorów i inspektorów. Wszyscy, którzy otarli się chociaż o naszą placówkę mogą liczyć na publikację. Pod warunkiem, że podpiszą tekst własnym imieniem i nazwiskiem.
Rozpoczynamy wspomnienia bardzo poważnym tekstem historycznym

W 1961 roku decyzją Ministerstwa Budownictwa powołano Przyzakładową szkołę Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych jako wydział „Elektromontażu”. W 1965 roku przekształcona została w samodzielną jednostkę podległą Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Instalacji Przemysłowych. W1973 r. przeniesiono szkołę do nowego budynku przy ul. Pogodnej 52. W 1974 roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” zorganizowało dla swoich uczniów szkoły przyzakładowej internat w baraku w Świdniku, który w związku z dużym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników nie spełniał oczekiwań jakościowych i ilościowych. W 1975 roku rozpoczęto budowę nowego internatu przy ulicy Pogodnej na 475 miejsc. 6 września 1976 oddano do użytku główny budynek, a w listopadzie świetlicę i stołówkę. Pierwszym kierownikiem internatu był Stefan Gmitruk. 1 stycznia 1978 roku szkołę wraz internatem przejęło Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego „Wschód” a internat 1 stycznia 1979 roku otrzymał nazwę: Wydzielony Hotel Pracowniczy dla Młodocianych Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego „Wschód”.

Opinia

Nazwa trochę przydługa ale placówka nie podlegała Wydziałowi Oświaty a wychowawcy nie byli objęci przywilejami wynikającymi z karty nauczyciela i pracowali 46 (!) godzin tygodniowo. Miało to też swoje dobre strony, gdyż dyrektor szkoły mógł zatrudniać, źle widzianych w szkolnictwie absolwentów KUL-u, jak również z dobrym warsztatem pedagogicznym absolwentów PST na ul. Krzywej

Na Podzamczu od początku szkoły, w hotelu robotniczym, funkcjonowały wydzielone piętra, gdzie mieszkali uczniowie, pracownicy Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (Przemysłówka). Do 1 stycznia 1978 r. na Podzamczu byli tylko wychowawcy. 1 stycznia 1978 r. kierownikiem zostaje Józef Stokwisz - wtedy internat zajmował 3 najwyższe piętra.

Przy ul. Tyszowieckiej od 1 stycznia 1979 r. funkcjonowala filia internatu, gdzie kierownikiem był Wiesław Drobik. W szczytowym okresie filia miala 200 miejsc.

Lata osiemdziesiąte to szereg zmian. Zlikwidowano zjednoczenia a szkoła, wraz z internatem powróciła do LPIP "Instal". Przedsiębiorstwo finansowało szkołę wspólnie z LPBP, ZBK, Energopolem. W roku szkolnym 1981/82 zlikwidowano internaty na Podzamczu i przy ul. Tyszowieckiej.

Opinia

Uczniowie, jako pracownicy przedsiębiorstw budowlanych, mieli swój udział w funduszu socjalnym. Z niego finansowano wycieczki. Internat, ze względu na warunki lokalowe, wykorzystywano jako miejsce dla zebrań i uroczystości szkolnych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć z początków naszego istnienia.

Czytaj więcej
1