26 listopada 2020, imieniny obchodzą: Delfina, Sylwester, Konrad, Leonard, Leon, Lesława
Użytkownik: Hasło:

 • Rozmaitości kulturalne

  Więcej

 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

  PRAWA DZECKA:

  Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

  Więcej

 •  

   Narodowe święto Niepodległości - film 

 • Szkoła do hymnu • Biblioteka poleca

   

   Zestawienie: Profilaktyka uzależnień

  Zestawienie: Jak wychować... Literatura wspierająca wychowawców oraz rodziców • REALIZACJA PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

   prezentacja Realizacji Programu Szkoła Promująca Zdrowie - pobierz • Wystawa - Majdanek

  3 listopada 1943 r. w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku doszło do wymordowania niemal wszystkich więźniów żydowskich tego obozu i jego podobozów w Lublinie przy ul. Lipowej i na tak zwanym Flugplatzu przy ul. Wrońskiej (na terenie Państwowych Zakładów Lotniczych – dawniej fabryki samolotów E. Plage – T. Laśkiewicz).

  Było to jedno z najbardziej wstrząsających wydarzeń w historii Majdanka, a jednocześnie stało się największą egzekucją w dziejach niemieckich obozów koncentracyjnych. Esesmani i niemieccy policjanci, wspomagani przez aparat służby bezpieczeństwa w Lublinie zorganizowali i przeprowadzili masowy mord w ramach tzw. akcji Erntefest („Dożynki”).

  Więcej

 • Józef Franczak „Lalek”- Pamiętamy

  W ramach udziału w edycji akcji MEN „ Szkoła Pamięta” wychowanki grupy 5: Katarzyna Rosołowska, Dorota Krzeszowska, Maja Markiewicz, Katarzyna Godula oraz wychowanek z grupy 1: Marek Lipski pod opieką Pani Agnieszki Mordel przygotowali: film biograficzny, wiersz, utwory, plakat z wykorzystaniem grafiki komputerowej poświęconej lokalnemu bohaterowi Józefowi Franczakowi „Lalkowi”.

   

   Józef Franczak "Lalek"- film

   Józef Franczak "Lalek"- plakat muzyczny

   

  Więcej

 • Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

  W związku z sytuacją epidemiczną oraz pilną potrzebą zatrudnienia kadry medycznej w nowo organizowanym szpitalu tymczasowym w Lublinie, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w jak najszerszym rozpropagowaniu informacji
  o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w ww. podmiocie przy bezpośrednimzwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

  Załączniki:

  Pismo Wojewody do JST miasta i gminy
   Ogłoszenie WL • Głuchy telefon

    Głuchy telefon - film

  Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie - film

  Czym jest komunikacja interpersonalna?

  Komunikacja interpersonalna to sposób porozumiewania się co najmniej dwóch osób (tzw. interlokutorów, rozmówców), polegający na wzajemnym wysyłaniu i odbieraniu komunikatów werbalnych i pozajęzykowych/niewerbalnych. Komunikację interpersonalną inaczej nazywa się rozmową.

   Komunikacja interpersonalna

  Więcej

 • Szkoła Pamięta

  Inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Szkoła Pamięta” ma na celu upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych oraz zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci  o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

  W tym roku nasza Bura Szkolna nr 5 w Lublinie również włączyła się w akcję podejmując szereg ciekawych działań.

  Więcej

 • Wystawa – Lubelskie Miejsca Pamięci

  Więcej

 • Zaduszki

   

     prezentacja - Zaduszki • Szanowni Państwo

  Pani Dyrektor Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie informuje:

  że na podstawie  aktualnie obowiązujących przepisów prawnych placówka jest i pozostanie otwarta. W związku z tym wychowankowie naszej bursy mogą w niej przebywać.  W przypadku zmiany przepisów, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie bursy, będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny i stronę bursy. W trosce o dobro naszych wychowanków, prosimy Państwa o podjecie decyzji mających na względzie zdrowie,  bezpieczeństwo i sukces edukacyjny dzieci. •  Fim przygotowany przez wychowanków grupy X oraz samorząd bursy. • KOMUNIKAT DYREKTORA BURSY SZKOLNEJ NR 5 W LUBLINIE DOTYCZACY ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DLA GRUPY OSÓB

  Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 5 w Lublinie ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. jedn. Dz. U. 2020, poz. 1604)  zawiesza zajęcia dla grupy 3 osób, wychowanków grupy VI w terminie od 12.10.2020 r. do 19.10.2020 r. • Uwaga

  Szanowni Państwo, 

  Uprzejmie informujemy Państwa, iż kwota opłat za wyżywienie i czesne za miesiąc wrzesień 2020 roku będzie udostępniona po wdrożeniu nowego programu do rozliczeń wychowanków. 

  Informujemy również, że nie będą naliczane odsetki za nieterminowe wpłaty. 

  Termin wpłat należności będzie podany do wiadomości na stronie internetowej bursy. 

  Przepraszamy za niedogodności. • Szanowni Państwo

  W tytule przelewu za wyżywienie i/lub czesne prosimy o wpisywanie:

  1) imię i nazwisko

  2) symbol (BS5) lub nazwę placówki

  3) za jaki miesiąc jest opłata

  Więcej

 • Zasady zamieszkania w Bursie Szkolnej nr 5 w Lublinie

  Rodzicu,

  * Przekaż wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa mogły zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

  * Nie posyłaj dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

  * Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w bursie.

  * Przypomnij dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.

  * Pozostaw wychowawcy numer telefonu do kontaktu.

  * Jesteś zobowiązany do odbierania telefonu z bursy, jeśli nie możesz odebrać niezłocznie oddzwoń.

  * W przypadku wystąpienia objawów chorobowych jesteś zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka z bursy.

  * Przypomnij dziecku o przywiezieniu do bursy jedynie niezbędnych rzeczy.

   

  Więcej

 • Instrukcja do zalogowania się w dzienniku elektronicznym:

  Logowanie do dziennika:

  Wystarczy wejść na stronę: EDU.LUBLIN.EU

  NASTĘPNIE: należy kliknąć PRZYWRÓĆ DOSTĘP DO KONTA i wpisać adres maila taki sam jaki był podany w procesie rekrutacji. Na maila zostanie wysłany link aktywacyjny, po kliknięciu na niego pojawi się strona ze zmianą hasła. Proszę wpisać swoje hasło zgodnie z instrukcją a następnie zalogować się na dziennik. Na dzienniku powinna pojawić się ikonka BS5.  • Rekrutacja w ciągu roku szkolnego 2020/2021

  Od 1 września 2020r. osoby chętne do zamieszkania w bursie składaja wniosek do sekretariatu zgodnie z załączonym wzore.

   Wniosek o przyjęcie wychowanka do bursy w roku szkolnym 2020/2021 • Uwaga

  Opłatę za zakwaterowanie wnosi się z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała należność na rachunek bankowy bursy (indywidulane konto bonowe). W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe. Odsetki należy wpłacać przelewem na indywidualne konto bankowe. • Tabulo PM Zamaskowani G7 • Certyfikat udziału w akcji Kwietniowi Antypiraci • Drodzy rodzice/wychowankowie

  Zwrot nadpłaty wynikającej z opłat za bursę przysługuje rodzicom/pełnoletnim wychowankom wykwaterowującym się z bursy. W przypadku wychowanków, którzy planują kontynuację zamieszkania nadpłaty przechodzą na kolejne miesiące zamieszkania.

  W przypadku zwrotu należy przesłać na adres mailowy sekretariatu bursy skan lub zdjęcie wypełnionego druku.

  Wniosek o zwrot nadpłaty • Rezygnacja z nadpłaty

  Rezygnacja z nadpłaty • Międzyszkolny Ogólnopolski Projekt Edukacyjny | Kwietniowi Antypiraci edycja IV


  Wychowankowie naszej bursy – Natalia Sumorek, Amelia Mikołajewicz, Kamil Milczach, Natalia Wolska, Gabriela Czapla, Olga Skrobas uczestniczyli w IV edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci.

  Szczegóły dotyczące przebiegu akcji dostępne są na stronie

  https://bpkpcen.blogspot.com/p/kwietniowi-antypiraci-edycja-iv.html

  Efektem międzyszkolnej współpracy jest prezentacja wyjaśniająca meandry prawa autorskiego.

  Zachęcamy do obejrzenia prezentacji! - https://tiny.pl/7x3jm • Telefon wsparcia psychologicznego

  W związku z sytuacją epidemiologiczną PCK uruchomiło telefoniczną linię wsparcia psychologicznego (22 230 22 07). Będzie ona funkcjonowała codziennie w godzinach 10:00-22:00. Dyżury pełnić będą psycholodzy-wolontariusze. • Mamy Mistrzynie Ortografii!

  20 lutego 2020 r. przedstawiciele wszystkich grup wychowawczych walczyli o tytuł Mistrza Ortografii Bursy Szkolnej Nr 5.

  Piszący musieli zmierzyć się z watahą czyhających omułków, żętycą i całą hałastrą innych, sprawiających trudność wyrazów.

  Mistrzynią Ortografii została Natalia Pyć z grupy IX.

  W kategorii Wychowawców, bezkonkurencyjna okazała się p. Katrzyna Pękala, wychowawczyni grupy X.

  Serdecznie gratulujemy!

  Więcej

 • Integracyjny mecz piłki siatkowej

  W dniu 20 lutego 2020 r. reprezentacja chłopców w piłce siatkowej, rozegrała integracyjny towarzyski mecz z kolegami z Bursy Szkolnej Nr 1. 

  Mecz był bardzo wyrównany, przebiegał w atmosferze fair – play. Zakończył się wynikiem 2:1 dla Bursy Szkolnej Nr 1, w setach 25:23, 25:23, 21:25

  Bursę reprezentowali: BAJDEK Eryk, BASIAK Jakub, GOL Mateusz, ŁAPIŃSKI Przemysław, MICHAŃSKI Paweł, TRUMIŃSKI Piotr, WÓJCIK Jakub, MAŁEK Kacper, KLĘPKA Kacper.

  Więcej

 • Konkurs poezji miłosnej ERATO 2020

  Dnia 13 lutego 2020 r. w Bursie Szkolnej nr 2 w Lublinie odbyły się XVII konkurs recytatorski poezji miłosnej dla wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego pt. „Erato” . Do konkursu zgłoszono 43 uczestników z 17 placówek. 

  Naszą placówkę reprezentowały: 

  • Amelia Mikołajewicz, która wyrecytowała wiersz Haliny Poświatowskiej - * * * (Jestem Julią...);

  • Ewelina Kozik, która wyrecytowała wiersz Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej - Miłość dobrze ukryta;

  do konkursu wychowanki przygotowały Pani Agnieszka Kruszyńska oraz Pani Anna Mikłasz.

  Więcej

 • Mam Talent u Czarniecczyków

  W dniu 06 lutego 2020r. w Chełmie w odbył się finał konkursu "Mam Talent u Czarniecczyków". Naszą Bursę reprezentowała Katarzyna Rosołowska (wychowanka została wybrana do reprezentowania placówki w etapie wewnętrznym zorganizowanym przez Samorząd Wychowanków Bursy). Jej występy spotkały się z wielkim aplauzem jury i publiczności - Kasia otrzymała wyróżnienie.

  Więcej

 • Prawa dziecka w Bursie Szkolnej nr 5

  Prawa dziecka są odbiciem praw człowieka. Człowiekiem, który najpełniej podniósł kwestię praw dziecka i pozostał wielkim orędownikiem praw najmłodszych, był Janusz Korczak.

  Prawa dziecka są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa. Dzieci są najmłodszymi obywatelami kraju, w którym żyją, a więc ich prawa mieszczą się również w normach przysługujących wszystkim członkom społeczeństwa.

  Prawa dziecka są uregulowane nie tylko Konwencją o Prawach Dziecka, lecz również szeregiem innych dokumentów międzynarodowych. 

  W bieżącym roku szkolnym z okazji 30-lecia Konwencji o prawach dziecka w naszej placówce podjęto szereg działań wychowawczo-profilaktycznych związanych z prawami dziecka m.in...

  Więcej

 • 11 Listopada – Dzień Niepodległości

  Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości, to najważniejsze polskie święto związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości. Z okazji Święta Niepodległości w Bursie Szkolnej nr 5 dn. 19 listopada 2019 r. grupa X przygotowała uroczysty apel związany z 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Więcej

 • Gra Miejska 2019 (Nie)sławny Lublin | relacja z VII edycji

  Gra miejska 2019

  Gra miejska odbywa się raz w roku i jest to VII edycja. Tegoroczna gra dotyczyła tematyki związanej z mało znanymi faktami dziejów Lublina np.  ciekawostkami, tragicznymi wydarzeniami,  skandalami, które miały wpływ na rozwój i kształtowanie naszego miasta. Gra rozpoczęła się w okolicy zbiegu ulic Północnej i Paganiniego, gdzie w XVIII wieku znajdował się zamek rodziny Tarłów, z którym związana jest mało znana lubelska legenda...        

  Więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY ONLINE

  W dniu 6.05.2019 roku wychowawczyni Anna Wójcik uczestniczyła w kursie „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online”. Celem szkolenia było poznanie narzędzi i mediów internetowych, z których korzystają dzieci i młodzież, podejmowanie działań profilaktycznych celem eliminacji zagrożeń online, a także nauka reakcji zgodnie z obowiązującą procedurą w przypadku wystąpienia problemu dotyczącego zagrożeń online. W załączniku zamieszczono kompendium przygotowane przez ekspertów z Polskiego Centrum Programu Safer Internet, dotyczące zróżnicowanych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Zapraszamy do zapoznania się z nim. 

  Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium wiedzy. 

  Więcej