24 września 2017, imieniny obchodzą: Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna
Użytkownik: Hasło:

 • Ognisko integracyjne grup II i VII w dniu 19.09.2017 r.

  Wychowankowie grup II oraz VII bezpiecznie rozpalili ognisko i grilla pod opieką wychowawców Pani Magdaleny Gach-Leziak i Pana Marka Lisa.  Uczestnicy zajęli  wygodne miejsce wokół ognisku i piekli sobie kiełbaskę.

   

  Więcej

 • "Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?"

  Broszura dla rodziców pt. "Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?" przygotowana przez MEN - pdf • Początek roku szkolnego 2017/2018

  Rodziców wychowanków, którzy po raz pierwszy będą mieszkać w naszej bursie, zapraszamy na zebranie inauguracyjne
  w niedzielę 3 września 2017 o godzinie 13.00

  Rodziców wychowanków kontynuujących zamieszkanie zapraszamy 3 września o godzinie 15.00


  Do zakwaterowania wychowanków niepełnoletnich niezbędna jest obecność rodziców. • ZAKWALIFIKOWANI? I CO DALEJ?

  !!UWAGA KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI!!

  Przypominamy, żę po zakwalifikowaniu do bursy należy dostarczyć oświadczenia o przyjęciu do wybranej szkoły oraz potwierdzenia woli zamieszkania w placówce przez podpisane przez rodziców kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego. Wymienione dokumenty można pobrać poniżej.

  Termin dostarczania dokumentów: 07 lipca 2017 roku, godz. 10.00 do 11 lipca 2017 roku, godz. 14.00

   

  POTWIERDZENIE WOLI ZAMIESZKANIA

  Oświadczenie o przyjęciu do szkoły • Terminy postępowania rekrutacyjnego do bursy na rok szkolny 2017/2018

  Szanwni Państwo,

  Działając w oparciu o art.153, ust. 5 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w uzgodnieniu z organem prowadzącym  ustalone zostały terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie na rok szkolny 2017/2018.

  Z poważaniem,

  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

  Pobierz: TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 (PDF)

  TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 (doc)

  Uchwała Nr 729/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin (pdf)

  Więcej

 • Rekrutacja 2017/2018 - dokumenty

  Wniosek o przyjęcie wychowanka do Bursy na rok szkolny 2017/2018 pdf

  Załącznik 1 -wielodzietność rodziny kandydata pdf

  Załącznik 2a -samotne wychowanie kandydata w rodzinie

  Załącznik 2b - samotne wychowywanie dziecka przez kandydata pełnoletniego

  Załącznik 3 - Kandydat jest uczniem lub został przyjęty do oddziału sportowego lub do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole prowadzonej przez Miasto Lublin

  Załącznik 4 - Odległość szkoły od miejsca zamieszkania kandydata

  Załącznik 5 - Rodzina kandydata jest obięta w bieżącym roku kalendarzowym pomocą GOPS lub MOPS (MOPR)

  Załącznik 6 - Rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkania w bursie, do której kandydat złożył wniosek

  Załącznik 7 - Kandydat został przyjęty do szkoły ponadgimnazjalnej jako lauretat konkursu lub olimpiady

  Załącznik 8 - Kandydat ukończył z wyróżnieniem szkołe na bezpośrednio poprzedzającym etapie edukacyjnym

   

   

    • Kryteria przyjęcia do bursy

  Kryteria ustawowe wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U.2017.0.59;  art. 145. 

  W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 

  1) kryterium w przypadku kandydata niepełnoletniego

  a) wielodzietność rodziny kandydata; 

  b) niepełnosprawność kandydata; 

  c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  2)  kryteria w przypadku kandydata pełnoletniego  

  a) wielodzietność rodziny kandydata, 

  b) niepełnosprawność kandydata, 

  c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

  d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

  e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

  Każdemu w/w z kryterium ustala się liczbę punktów - po 14 punktów dla każdego.

  3) kryteria  tzw. „lokalne” określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

  a) kandydat jest uczniem szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje bursa - 14 punktów;

  b) wskazana bursa jest placówką pierwszego wyboru - 8 punktów;

  c) kandydat kształci się w szkole dla młodzieży prowadzonej przez Miasto Lublin - 4 punkty;

  d) kandydat jest uczniem lub został przyjęty do oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego w szkole prowadzonej przez Miasto Lublin - 4 punkty;

  e) odległość szkoły od miejsca zamieszkania kandydata wynosi powyżej 50 kilometrów - 2 punkty;

  f) odległość szkoły od miejsca zamieszkania kandydata wynosi do 50 kilometrów - 1 punkt;

  g) rodzina kandydata jest objęta w bieżącym roku kalendarzowym pomocą GOPS lub MOPS (MOPR) - 2 punkty;

  h) rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie, do której kandydat złożył wniosek - 2 punkty;

  i) kandydat rozpoczyna naukę w klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej - 2 punkty;

  j) kandydat jest mieszkańcem województwa lubelskiego - 2 punkty;

  k) kandydat został przyjęty w pierwszej kolejności do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły

  ponadpodstawowej jako laureat konkursu lub olimpiady - 2 punkty;

  l) kandydat ukończył z wyróżnieniem szkołę na bezpośrednio poprzedzającym etapie edukacyjnym - 2 punkty

   

  Więcej

 • Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Bursie Szkolnej nr 5

  Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Bursie Szkolnej nr 5 pdf

  Więcej

 • Nasza Bursa w obrazach - filmy i prezentacje

  Bursa szkolna oczmi wychowanka - film nakręcony przez wychowanka naszej Bursy

   

  Prezentacja filmowa - Bursa Szkolna nr 5.

   

  Prezentacja filmowa - Bursa jak działa i co się dzieje.

    • OGŁOSZENIE - ŚWIADCZENIA

  OGŁOSZENIE

  Osoby zainteresowane otrzymaniem ekwiwalentu za wypoczynek Zorganizowany we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą” proszone są o prawidłowe wypełnione wniosku.

  Do wniosku należy dołączyć do wglądu zaświadczenie o zarobkach lub rozliczenie roczne PIT, decyzję o wysokości renty, emerytury - dotyczy wszystkich uwzględnionych we wniosku osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe  oraz dokument potwierdzający fakt edukacji dziecka np. legitymacja szkolna, studencka). 

  Zgodność informacji zawartych we wniosku z wymienionymi w powyższym akapicie dokumentami weryfikuje i potwierdza samodzielny referent ds. kadr i płac. Wniosek, który został zweryfikowany przez samodzielnego referenta, należy złożyć w sekretariacie. 

  W przypadku emerytów, rencistów proszę również o podanie numeru konta, na które mają być przelane środki finansowe.

  Najbliższe posiedzenie komisji socjalnej przewidziane jest na dzień 23 czerwca 2017 r.

   Wniosek • BIESIADA UKRAIŃSKA

  WYCHOWANKOWIE Z UKRAINY INTEGRUJĄ SIĘ Z RODAKAMI PODCZAS BIESIADY UKRAIŃSKIEJ

  Pierwsza niedziela czerwca była wielkim dniem dla naszych wychowanków z Ukrainy, którzy zostali zaproszeni na Biesiadę Ukraińską przez Pana Prezesa Towarzystwa Ukraińskiego – Grzegorza Kuprianowicza.

  Wyjazd zorganizowały wychowawczynie – Marta Rybicka i Bożena Wójcik. Nasza młodzież mogła odpocząć na łonie natury w lasku przy Zalewie Zemborzyckim w Lublinie. Wychowankowie byli nie tylko obserwatorami występów swoich utalentowanych rodaków, ale także sami zaprezentowali się w czterech utworach muzycznych wykonanych w języku ukraińskim. Podczas całego spotkania panowała niezwykle przyjazna, życzliwa atmosfera. Społeczność ukraińska mieszkająca w Lublinie i w okolicach wyraziła wielką wdzięczność wychowawcom i placówkom szkolnym oraz opiekuńczo – wychowawczym realizującym opiekę nad młodymi Ukraińcami. Uwieńczeniem imprezy było ognisko, tańce i pieczenie kiełbasek.

   

    


  Mieliśmy prawdziwą ucztę – biesiadę :) • Konkurs o Marszałku

  Wychowanka naszej bursy, Joanna Kozdra z gr. VIII, otrzymała wyróżnienie w konkursie pt. "Marszałek Józef Piłsudski - twórca odzyskanej niepodległości w 150 rocznicę urodzin". Konkurs zorganizował Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

  Gratulujemy. • WIECZÓR ARTYSTYCZNY UKRAIŃSKO – POLSKI „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ…”

  1 czerwca był w naszej Bursie nie tylko „Dniem Dziecka”, ale także dniem szczególnie ważnym dla młodzieży z Ukrainy, która przygotowała przepiękny występ pt. „Miłość niejedno ma imię…”. 


  Dzięki wyjątkowym talentom naszych ukraińskich wychowanków mogliśmy przejść pełną uniesień estetycznych „podróż” przez różne oblicza miłości, tj. miłość partnerską, matczyną, miłość do rodziny i wreszcie miłość do ojczyzny, która jest tak silnie odczuwana poza granicami kraju pochodzenia.


  Głównymi inicjatorami i realizatorami przedstawienia byli sami wychowankowie z Ukrainy: Heorhii, Pavlo, Ilia, Lubow, Olga, Yulia i Viktoria. Przygotowywali się oni do występów pod czujnym okiem wychowawczyń: Bożeny Wójcik i Marty Rybickiej.


  Podczas występów nie zabrakło gromkich braw od gości oraz polskich i ukraińskich kolegów i koleżanek. Na koniec wypowiedziała się Pani Dyrektor Teresa Karkoszka, która pięknie podziękowała artystom i wychowawczyniom, jak również złożyła serdeczne życzenia młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Uwieńczeniem imprezy była konsumpcja słodkości: keksa i ciasta z wiśnią.


  Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Prezes Towarzystwa Ukraińskiego – Grzegorz Kuprianowicz wraz z mamą Miłką.

     

   

      • Gra o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

  31 maja 2016 roku na odbył się II etap Gry o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

  Patronat nad grą objęli:
  Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
  Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman

  Wyniki gry:
  I miejsce -  VIII Liceum Ogólnokształcące
  II miejsce - Bursa Szkolna nr 6
  III miejsce - Bursa Szkolna nr 2
  IV miejsce - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
  V miejsce - Bursa Szkolna nr 5

   


  II etap gry był podzielony na dwie części.

  Pierwsza część odbyła się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Instytucie Pedagogiki. Młodzież zaprezentowała filmy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej, które przygotowywali pod opieką wychowawców. Natomiast Ratownicy z Samodzielnej Grupy Ratowniczej przeprowadzili szkolenie przedmanewrowe.

  Druga część odbyła się na Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie. Wychowankowie w czteroosobowych grupach wykonywali na wyznaczonych punktach zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy z uczestników miał możliwość sprawdzić wiedzę i umiejętności zdobyte we wcześniejszych etapach.

   
  Wszystkim wychowankom i wychowawcom dziękujemy za udział w grze.

   

         • Spotakanie z policją

  SPOTKANIE Z POLICJANTKAMI Z WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LUBLINIE.

  30 maja 2017 roku mieliśmy zaszczyt gościć dwie Panie Policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy trzech wychowawczyń: Dagmary Sawy, Marty Rybickiej i Bożeny Wójcik.

  Młodzież była bardzo zainteresowana przekazywanymi informacjami na temat praw i obowiązków osób nieletnich oraz pełnoletnich w Polsce. Panie opowiadały również o konsekwencjach związanych z łamaniem prawa. W niedługim spotkaniu poruszona została także sprawa niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi oraz z przemocą w rodzinie gdy ofiarą jest osoba nieletnia. • Życzenia dla mam

  Z okazji nadchodzącego święta wszystkich MAM chcielibyśmy podziękować za trud włożony w wychowanie nas i chociaż odrobinę osłodzić im życie.

   

   

  Więcej

 • VII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TEATRALNYCH BURS I INTERNATÓW

   

  Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty

   

  Zapraszamy do udziału, do pobrania:  Karta zgłoszeniowa i Regulamin konkursu.

    • Nasze Ananasy wzięły udział w turnieju piłkarskim.

  W dniu 17.05.2017 (środa) od godz. 17:40 – na boisku Orlik ul. Pogodna odbyła się II edycja LUBELSKIEGO TURNIEJU DZIELNIC 2017 – KATEGORIA OPEN
  Wzięli w nim udział także wychowankowie naszej bursy, którzy występowali pod nazwą „Ananasy z Bs5”.


  Ananasy z BS5 w składzie: BOROWSKI Mateusz, DOROŻUK Kacper, GÓRNIAK Wojciech, KRASZKIEWICZ Przemysław, LIS Sebastian, PODLODOWSKI Karol, SZABAT Rafał,

  Więcej

 • Wyniki Gry Miejskiej - Lublin kobietami sti

  Gry Miejskiej 2017 – Lublin kobietami stoi miała miejsce 18 maja 2017 r. Trasa gry przebiegała miejscami związanymi z kobietami, które w trwały sposób wpisały się w historię Lublina: Janina Miłosiowa; kamienica przy ul. Chopina 11/4; Janina Śliwicka, ul. Kościuszki 8; Kazimiera i Maria Gawareckie;  Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego;  Wanda Śliwina, Ratusz; Franciszka Arnsztajnowa; Złota 2; Janina Porazińska – Noworybna; Julia Hartwig  - zaułek Hardwigów; Anna Pustowójtówna; Królewska  4; Mieszczka Jadwiga - Grodzka 14; Czarna Inez – ul. Rybna; Helena Mysakowska  -Górna 10; Alina Wawrzosek – Grodzka 3; Wacława Arciszowa; Kościuszki  6. Gra obejmowała 13 punktów kontrolnych, na których zostali ustawieni nasi wychowankowie – organizatorzy.
  Gra przebiegła zgodnie z planem, bez żadnych komplikacji. Wzięło w niej udział 7 drużyn
  z lubelskich burs i szkół:
  1. Bursa Szkolna nr 5 - „Mieszczki”
  2. Bursa Szkolna nr 6 –„Ogień w szopie”
  3. ZSCi PS w Lublinie - „Chemik”
  4. ZSE Długa - „Marysie”
  5. ZS nr5 - „Guerreros”
  6. Bursa Szkolna nr 2 – „Bez nazwy”
  7. Bursa Szkolna nr 5 – „Wnuczki”
  Wszystkie drużyny ukończyły grę.

  Komisja w składzie:

  Agnieszka Czop

  Dagmara Sawa

  Brajan Czarnecki

  Marcin Tudrujek

  Karolina Milczek

      

   

  Pierwsze  miejsce z ilością punktów 131 pkt zajęła Bursa Szkolna nr 2

  Drugie miejsce z ilością punktów 129 pkt zajęła drużyna Marysie

  Trzecie miejsce z ilością punktów 94 zajęła drużyna Chemik

  Czwarte miejsce z ilością punktów 60 zajęła drużyna Guerreros

  Piąte miejsce zajęła drużyna Mieszczki z iością punktów 38 z czasem 2 godz. 37 minut

  Szóste miejsce zajęła drużyna Ogień w szopie  z ilością punktów 38 z czasem 3 godz. 23 minuty

  Siódme miejsce z ilością punktów 36 punktów zajęła drużyna Wnuczki

  Więcej

 • Internet - szanse i zagrożenia

  Internet niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Korzyści płynące z korzystania z internetu są oczywiste, to m.in.: dostęp do wiedzy i bieżących informacji, rozrywka - gry, filmy, muzyka i książki, kontakt z ludźmi - przez fora, grupy dyskusyjne, komunikatory i portale społecznościowe. Lista zagrożeń płynących z korzystania z sieci, choć przez niektórych niedostrzegana, jest równie długa. Eksperci umieszczają na niej m.in. rozpowszechnianie nielegalnych treści i wrażliwych danych, cyberprzemoc, kradzież i modyfikację informacji.

  Zachęcamy do zapoznania się materiałami, któe mają zwracją uwagę na obie strony zjawiska "życia w sieci", ostrzegają i pokazują korzyści, które nie są jeszcze dla wszystkich oczywiste.

   

    Najnowsze zagrożenia cyberprzestrzeni

    Dobry i pyrzjazny Internet

    • Turniej szachowy

  W ramach XVII edycji Interdyscyplinarnego Turnieju Sportowego Burs i Internatów o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentacja naszej placówki uczestniczyła w turnieju szachowym. Zawody prowadził międzynarodowy sędzia szachowy Pan Krzysztof Góra. W kategorii dziewcząt zwyciężyła nasza reprezentacja, w kategorii chłopców zajęliśmy wysokie drugie miejsce.

  Więcej

 • Gra o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

  25 kwietnia 2016 roku na odbył się I etap Gry o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

  Patronat nad grą objęli:

  Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
  Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman

  I etap gry odbył się w Bursie Szkolnej nr 5 i miał charakter teoretyczny. Ratownicy z Samodzielnej Grupy Ratowniczej przeprowadzili bardzo szczegółowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie młodzież
  w czteroosobowych drużynach rozwiązywała test wiedzy. Każdy z uczestników miał możliwość sprawdzić wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia. Na zakończenie drużyny wylosowały tematy filmów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które zaprezentują 31 mja na kolejnym etapie gry.

   

   

  W grze wzięły udział drużyny:

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
  VIII Liceum Ogólnokształcące
  Bursa Szkolna nr 2
  Bursa Szkolna nr 6
  Bursa Szkolna nr 5

  Wszystkim wychowankom i wychowawcom dziękujemy za udział w grze.

     • Od zwycięstwa do zwycięstwa

  W tegorocznych rozgrywkach koszykówki chłopców, w dniach 27.03.2017 – 10.04.2017 w ramach XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO nasza reprezentacja (na zdjęciu), w składzie

   

  Dyplom

  BOROWIAKGabriel, BONDARCHUK Oleksandr, FURTAS Mateusz, GRUDZIEŃ Miłosz, JUREK Sebastian, KĘPKA Bartłomiej, NOWAK Nicolas, PODLODOWSKI Karol, SUPERSON Wojciech, WIERZCHOWSKI Marcin, WIKIRA Patryk, WÓJCIK Dominik, której trenerem i opiekunem był Pan mgr Marek Lis, zakończyła rozgrywki samymi zwycięstwami.
  Eliminacje grupowe BS 5 – BS 3 25: 22,
  Półfinał BS5  -  BS7 29: 11. Finał BS6 – BS5 41: 27.
  I miejsce – BS5
  II miejsce – BS6
  III miejsce – BS3

  Klub kibica
  A.K.

  Więcej

 • DZIEWCZYNY GRATULACJE, ZA MIEJSCE NA PODIUM!!!

  W dniach 23.03.2017 – 06.04.2017 w ramach XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, rozegrano mecze koszykówki dziewcząt.  Nasze reprezentantki zajęły w tym turnieju III miejsce.

   

                    

  Reprezentacja dziewcząt, grała w składzie: KOT Patrycja, SZAFRAN Magdalena, ŚLUSARZ Aleksandra, DERLUKIEWICZ Ewa, OSIPIK Dominika, CZAJKA Ilona, BYTYS Julia, WŁODARCZYK Patrycja, ZIÓŁKOWSKA Weronika, MAŁECKA Malwina KARPIŃSKA Iga, SLAKVYCH Yulia. Trenerem i opiekunem był Pan mgr Marek Lis.
  I miejsce – BS3
  II miejsce – BS2
  III miejsce – BS5

  Klub Kibica

  AK

  Więcej

 • PUBLICZNE CZYTANIE POEZJI TARASA SZEWCZENKI

  W miesiącu marcu część dziewcząt z grupy ukraińskiej wyjechała na uroczyste czytanie wierszy wielkiego wieszcza Tarasa Szewczenki. Wyjazd zainicjowany został przez wychowawczynie – Bożenę Wójcik i Martę Rybicką.


  Więcej

 • Babeczki i słodkie zajączki

  Do Świąt Wielkanocnych został już tylko tydzień. Jest więc to czas by przygotować coś świątecznego i słodkiego :) Koło kulinarne upiekło na tą okazję wiosenne babeczki i słodkiego zajączka. 

  Z okazji zbliżających się Świąt  Wielkanocnych życzymy wszystkim spokojnych chwil,  pełnych nadziei oraz miłości. Pogodnego nastroju oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań  wśród rodziny i najbliższych przyjaciół. 

  I oczywiście  wielu pyszności na stołach! 

  Koło Kulinarne

           • SUKCES ARTYSTYCZNY HEORHIJA

  Dnia 5 kwietnia 2017 roku w Bursie Szkolnej w Chełmie miało miejsce wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego dotyczącego spostrzegania relacji polsko – ukraińskich przez młodzież uczącą się w naszym kraju.
  Jednym z laureatów był nasz wychowanek z Ukrainy – Heorhii Lobasov. Na prośbę wychowawczyń – Bożeny Wójcik i Marty Rybickiej przygotował on piękną, symboliczną pracę, która dała mu miejsce na podium.
  Szczególnie uzdolnionemu Heorhijowi życzymy dalszych sukcesów.

  Więcej

 • Świąteczne ozdoby

  W ramach koła  plastycznego odbył się cykl zajęć  poświęconych ozdobom wielkanocnym. Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach. Efekt ich pracy został zaprezentowany na wystawie, co dało wychowankom dużo satysfakcji.

             

  Więcej

 • Wielkanoc w bursie

   

  Dnia 4 kwietnia 2017 roku odbyło się w naszej bursie

  Spotkanie Wielkanocne

  przygotowane przez wychowanki z grupy IV 

  pod opieką Pani Małgorzaty Dyś i Pani Sylwii Olejarz.

   

  Więcej

 • Spotkanie z ratownikiem medycznym

  03.04 odbyło się w naszej bursie kolejne spotkanie z ratownikiem medycznym. W trakcie spotkania młodzież mogła przećwiczyć Pierwszą Pomoc Przedmedyczną na fantomach dorosłego człowieka, dziecka i niemowlaka. 

  Zainteresowani chętnie zaangażowali się w ćwiczenia.

  Spotkanie zostało zorganizowane przez Dagmarę Sawę. 

  Więcej

 • Koktajle na wiosnę!

  U nas wiosna w pełni  i to prawdziwie zielona. Na zajęciach koła kulinarnego witamy ją zielonym i pomarańczowym koktajlem pełnym witamin. To prawdziwy hit wśród fanów zdrowego odżywiania i tych wszystkich, którym brakuje sił witalnych po długiej zimie. Nasze propozycje są bardzo smaczne i łatwe do przyrządzenia.

   

  Więcej

 • W budynku drugim nastał już świąteczny czas Wielkiej Nocy

  Zmartwychwstał Baranek Boży,

  Niech każdy swe serce otworzy,

  Na miłość, radość i pogodę ducha

  Kto wierzy w Niego niech słów Jego słucha,

  Zbawiciel z martwych powstał, Alleluja!

  Weselmy się bo radosny dzień dziś nastał, Alleluja!

   

   

  Więcej

 • Handel ludźmi i inne zagrożenia wynikające z wyjazdów zagranicznych

  Dzień 23 marca 2017 roku był dniem szczególnym w naszej placówce.  W tym dniu mieliśmy zaszczyt gościć Panią Joanne Garnier – współzałożycielkę Fundacji La Strada

  Pani Joanna z dużym zaangażowaniem opowiadała licznie zgromadzonej młodzieży na temat zagrożeń wynikających z wyjazdów za granicę w celach zarobkowych, w tym także o zagrożeniu handlu ludźmi. Młodzież słuchała, oglądała przygotowaną prezentację multimedialną oraz film, a także dopytywała i odpowiadała na pytania. W opinii naszej społeczności bursianej spotkanie było bardzo potrzebne ponieważ Pani Joanna przekazała bardzo cenne i praktyczne wiadomości.  

   

   

  Więcej

 • Piwnica pod Fortuną

  Dnia 23.03.2017 roku w godzinach przedpołudniowych w ramach Koła Turystycznego prowadzonego przez Panią Dagmarę Sawę odbyła się wycieczka do Piwnicy pod Fortuną, która znajduje się  w zabytkowej kamienicy Lubomelskich. 

  Więcej

 • 8 marzec - Międzynarodowy Dzień Kobiet

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wychowankowie gr. II pod opieką wychowawcy p. Mateusza Bartkiewicza przygotowali przedstawienie, w którym wystąpiła światowej sławy wróżka Władzia, wróżąc wychowankom i pracownikom z imion. Następnie został ogłoszony konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynę w Bursie, którą została Katarzyna Bobel. Na zakończenie przedstawienia wystąpił nikt inny jak Jerzy Połomski, który zaśpiewał piosenkę pt.: „Bo  z dziewczynami nigdy nie wiesz”. Wychowawca wraz z wychowankami gr. II dziękują za liczne przybycie płci pięknej w tak uroczystym dniu. 

    

  Więcej

 • Spotkanie z Elżbietą Skoczylas

  Dnia 14.03.2017 odbyło się w naszej bursie spotkanie w ramach Koła Turystycznego z Elżbietą Skoczylas- właścicielem Biura Podróży Kazimierz Tour oraz kandydatką na Kobietę Sukcesu Dziennika Wschodniego. Na spotkanie przybył też Pan Kamil Zydlewski-założyciel Bractwa Rycerskiego z siedzibą w Kocku w Pałacu Jabłonowskich, przewodnik, pilot wycieczek.
  Młodzież mogła posłuchać na temat Nocnego Zwiedzania Kazimierza Dolnego, które otrzymało wyróżnienie w kategorii Najlepszy Produkt Turystyczny.
  Spotkanie było przeprowadzone z humorem. Młodzież spędziła owocnie czas. 

  Więcej

 • MECZ O PODIUM!!!

  W meczu o trzecie miejsce (mały finał) rozgrywek piłki siatkowej chłopców w ramach XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, nasi reprezentanci wygrali po  wyrównanym meczu z reprezentacją Bursy Szkolnej Nr 7.
  13.03.2017 (poniedziałek) BS5 - BS7  2:1 (25:21,21:25,15:6)

  Klub kibica
  A.K.

  Więcej

 • MAMY II MIEJSCE!!! BRAWO DZIEWCZYNY

  W finale piłki siatkowej w ramach XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, nasze reprezentantki rozegrały mecz o pierwsze miejsce z Bursą Szkolną Nr 3, wygrała BS3 w setach 2:0. Dziewczyny wiemy, że się starałyście, dziękujemy za 2 miejsce w turnieju!

  Klub kibica
  A.K.

  Więcej

 • Zagłębie wygrało w Lublinie. Dobry mecz Górnika.

  Bursa Szkolna Nr 5 jak zwykle dzielnie kibicowała tym razem na Arenie Lublin. W dniu 07.03.17r. (wtorek) odbyło się zaległe spotkanie 21. Kolejki Lotto Ekstraklasy, w którym łęcznianie zagrali z rywalami zLubina. Górnik przystąpił do tego spotkania z ostatniego miejsca w tabeli. Z kolei Zagłębie z pozycji szóstej.

         

  Górnik Łęczna przegrał z Zagłębiem Lubin 0:1 po golu Filipa Starzyńskiego w 5 minucie meczu. Górnik miał w 2 połowie meczu 5 sytuacji, których niestety nie wykorzystał.

  Klub kibica

  Więcej

 • PALUCHY WIEDŹMY

  Tym razem chłopcy z X grupy przygotowali pyszne PALUCHY WIEDŹMY nadziewane dżemem. Zapraszamy do wypróbowania naszego przepisu.

    

  Więcej

 • BRAWO DZIEWCZYNY!!! Mamy FINAŁ

  W półfinale piłki siatkowej w ramach XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, nasze reprezentantki rozegrały mecz o finał z Bursą Szkolną Nr 2, wygrywając w setach 2: 0. Awansowały tym samym do finału, w którym ponownie jak przed rokiem spotkają się z Bursą Szkolną Nr 3.

   

  Reprezentacja dziewcząt, grała w składzie: TALAROWSKA Paulina (kapitan), AMERLA Paulina, CZAJKA Ilona, KARPIŃSKA Łucja, KARPIŃSKA Iga, KOT Patrycja, MACIOSZEK Milena, MILCZEK Karolina, RÓWNIAK Natalia, SZAFRAN Magdalena, WŁODARCZYK Patrycja, VILIGURSKA Katrina.
  Trenerem i opiekunem jest Pan mgr Marek Lis, II trenerem jest nasz kolega Marcin Tudrujek.

   

  PÓŁFINAŁ DZIEWCZĄT  02.03.2017 (czwartek) BS5 – BS2 2:0 w setach (27:25, 25:18)

  ŻYCZYMY POWODZENIA W FINALE

  Klub kibica

  Więcej

 • Targi Edukacyjne

  W dniach 16-17 lutego 2017r. nasza Bursa po raz kolejny wzięła udział w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w hali Targów Lublin. 
  Nasi wychowankowie w celu zachęcenia młodzieży do zamieszkania w naszej Bursie rozdawali ulotki, częstowali samodzielnie przygotowanymi babeczkami jak również dzielili się swoimi wrażeniami z zamieszkania w Bursie.
  Wychowawcy przygotowujący Targi Edukacyjne 2017:
  Agnieszka Repeć- Jakubowska, Sylwia Olejarz

         

   

  Więcej

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

  Dnia 1 marca 2017 roku odbyło się w naszej bursie spotkanie na temat Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowane przez Panią Dagmarę Sawę.

            

  Spotkanie poprowadzone zostało przez dyplomowaną pielęgniarkę mgr Zofię Marzec ze szpitala PSK1 w Lublinie. 

  Więcej

 • GRATULACJE dziewczyny!

  Po wygraniu drugiego meczu z Bursą Szkolną nr 6 w setach 2:0, nasze reprezentantki w piłce siatkowej, awansowały do półfinału z pierwszego miejsca w swojej grupie eliminacyjnej w ramach XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Najlepszą zawodniczką była Katarina VILIGURSKA zdobywczyni 15 punktów dla reprezentacji. BRAWO. DZIĘKUJEMY.


  Reprezentacja dziewcząt (na zdjęciu), grała w składzie: TALAROWSKA Paulina (kapitan), AMERLA Paulina, KARPIŃSKA Łucja, KASPEREK Katarzyna, MACIOSZEK Milena, MILCZEK Karolina, RÓWNIAK Natalia, WŁODARCZYK Patrycja, VILIGURSKA Katarina.
  Trenerem i opiekunem jest Pan mgr Marek Lis, II trenerem był nasz kolega Marcin Tudrujek.
  2 mecz 23.02.2017 Bursa Szkolna nr 5 – Bursa Szkolna nr 6 2:0 w setach (25:9, 25:15)
  Klub kibica

  Więcej

 • XVII INTERDYSCYPLINARNY TURNIEJ SPORTOWY BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

  Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

  Tabele wyników rozgrywek grupowych

  Więcej

 • Zwycięski mecz i awans z pierwszego miejsca w grupie.

  W decydującym o miejscu w grupie A, meczu eliminacyjnym rozgrywek piłki siatkowej chłopców w ramach XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, nasi reprezentanci wygrali po wyrównanym meczu z reprezentacją Bursy Szkolnej Nr 3.
  27.02.2017 BS5 – BS3  2:1 w setach (28:26, 15:25, 15:12).

  Nasza reprezentacja, pod opieką Pana mgr Marka Lisa w tym meczu grała w składzie: TUDRUJEK Marcin (kapitan), BOROWIAK Gabriel, CZAJKOWSKI Mateusz, FURTAS Mateusz, GRUDZIEŃ Miłosz, JURAK Bartłomiej, SUPERSON Wojciech, WIERZCHOWSKI Marcin.

  Klub kibica

  Więcej

 • Gra o pierwszej pomocy przedmedycznej

  Bursa Szkolna nr 5 organizuje Grę o pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Do wzięcia  udziału  w wydarzeniu  zapraszamy  uczniów ze wszystkich burs  oraz szkół ponadgimanzjanych z terenu miasta Lublin.

  Gra podzielona jest na trzy etapy.

  I etap odbędzie się we wtorek 25.04.2017 roku o godz. 17:00 w świetlicy s. 35.

  Etap ten będzie miał formę teoretycznego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem organizatora:

  Bursa Szkolna 5 w Lublinie, tel. 81 74 444 22.

  Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin oraz Marszałka Województwa Lubelskiego

   

     • Coś słodkiego na targi

  W związku z Targami Edukacyjnymi koło kulinarne postanowiło przygotować coś "słodkiego" dla wszystkich gości odwiedzających nasze stanowisko. Mamy nadzieję, że wam również podoba się ten smakowity prezent. Dziękujemy wszystkim kucharzom, którzy chętnie włączyli się w pieczenie ponad 300 babeczek. Młodzież przygotowywała babeczki pod opieką wychowawców: Sylwii Olejarz i Agnieszki Repeć-Jakubowskiej

  Więcej

 • IV Międzyinternacki Konkurs Piosenki Walentynkowej „Wyśpiewam Ci, jak Cię kocham”

  20 lutego 2017 r. w SOSW przy ul. Wyścigowej odbył się IV Międzyinternacki Konkurs Piosenki Walentynkowej  „Wyśpiewam Ci, jak Cię kocham” w ramach projektu „Piękno jest w nas”.
  Naszą bursę reprezentowały: Liubov Poberezhska  z utworem Tiny Karol „Nizhno”,  Agata Forysiuk z piosenką z repertuaru Rihanny „Stay” oraz Karolina Nowakowska z interpretacją piosenki „Papierosy i serce” Zuzanny Moczek.
  Wszystkie dziewczęta zostały nagrodzone, otrzymując odpowiednio: III miejsce, I miejsce w kategorii oryginalność wykonania, wyróżnienie za umiejętności aktorsko-wokalne.
  Serdecznie gratulujemy!

  Więcej

 • XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej Erato

  14.02.2017 r. uczestniczyliśmy XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej Erato dla wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, który organizuje Bursa Szkolna Nr 2 w Lublinie.
  Naszą bursę reprezentowały:
  Jagoda Matyjaszek -  z wierszem Wojciecha Młynarskiego „W miłości słowa nic nie znaczą”
   oraz Karolina Nowakowska z fragmentem „Listów śpiewających” Agnieszki Osieckiej.


  Przygotowaniem recytacji zajmowała się: pani Anna Mikłasz.
  Karolina zdobyła I miejsce za pełne emocji wykonanie utworu.
  Gratulujemy!

  Więcej

 • Przebudziły się w ostatnim momencie i wygrały, pierwszy mecz.

  Nasze koleżanki także rozpoczęły od zwycięstwa z reprezentacją Internatu PCEZ eliminacje grupowe piłki siatkowej w ramach XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO,

  Reprezentacja dziewcząt (na zdjęciu), grała w składzie: TALAROWSKA Paulina (kapitan), AMERLA Paulina, CZAJKA Ilona, KARPIŃSKA Łucja, KASPEREK Katarzyna, KOT Patrycja, MACIOSZEK Milena, MILCZEK Karolina, RÓWNIAK Natalia, SZAFRAN Magdalena, WŁODARCZYK Patrycja, VILIGURSKA Katrina
  Trenerem i opiekunem jest Pan mgr Marek Lis.
  1 mecz 16.02.2017 Bursa Szkolna nr 5 – Intarnat PCEZ 2:1 w setach (21:25, 29:27, 15:8)

  Klub kibica

  Więcej

 • Pierwszy mecz, pierwsze zwycięstwo.

  W rozpoczętych rozgrywkach piłki siatkowej w ramach XVII INTERDYSCYPLINARNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO BURS I INTERNATÓW O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, od zwycięstwa z Bursą Szkolną Nr 2 rozpoczęli eliminacje grupowe nasi reprezentanci, której trenerem i opiekunem jest Pan mgr Marek Lis.
   
  Nasza reprezentacja (na zdjęciu), grała w składzie TUDRUJEK Marcin (kapitan), BOROWIAK Gabriel, BAJDEK Norbert, CZAJKOWSKI Mateusz, FURTAS Mateusz, GRUDZIEŃ Miłosz, JURAK Bartłomiej, MICHALCZAK Szymon, SUPERSON Wojciech,
  1 mecz 13.02.2017 Bursa Szkolna nr 5 – Bursa Szkolna nr 2 2:0 w setach (25:14, 25:10)

  Klub kibica

  Więcej

 • Różyczki, wiatraczki....

  Tym razem polecamy
  ciasteczka z ciasta francuskiego z jabłkami i cynamonem. Jak widać kształtów wiele: wiatraczki, rożki...
 • Zapiekanki z pieczarkami

  Gdy masz mało czasu i inwencji twórczej....polecamy zapiekanki z pieczarkami. Wystarczą bułki trochę sera żółtego oraz to co znajdziesz w lodówce. My zrobiliśmy z pieczarkami.


  Więcej

 • Hot - dogi

  Tym razem coś konkretnego...... hot dogi w cieście drożdżowym- dziękujemy za pomysł Pani Bożenie.


  Więcej

 • Finał nie fair-play?

  Dnia 15.12.2016 roku w Zespole Szkół Transportowo- Komunikacyjnych odbył się mecz finałowy piłki nożnej dziewcząt między Bursą Szkolną nr 5 a Bursą Szkolną nr 3. Mecz zaczął się bardzo dobrze. Była płynna i ładna gra. Każda z przeciwnych drużyn dawała z siebie wszystko. Widać było zaciętą rywalizację i chęć wygrania finału. Zapraszamy do przeczytania całej realcji z tego emocjonującego wydarzenia.

  Klub Kibica

   

                               

  Więcej

 • Zajęcia Jogi

  W naszej bursie  regularnie  odbywają się zajęcia jogi. Wszystkich chętnych i ciekawych tej formy ruchu zapraszamy na sesje jogi. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18.30 w siłowni na I piętrze.Prowadzącym jest Łukasz Lis.

  Więcej

 • Koncert Kolęd

  W dniu 20.12.2016r w Bursie odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Kolędy wprowadziły nas w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. W ramach podziękowania za piękny Koncert uczestnicy chóru otrzymali drobne upominki wykonane przez wychowanki.

  Więcej

 • Zdrowe Odżywianie

  W listopadzie i grudniu odbył się cykl wykładów dotyczących zdrowego odżywiana. Wykłady skierowane były zarówno do wychowawców jak i do młodzieży zamieszkującej w Bursie. Wykłady prowadzone były przez Studenckie Koło Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego.

  Więcej

 • Europejski Tydzień Robotyki

  W ramach współpracy z uczelniami wyższymi miasta Lublin, otrzymaliśmy zaproszenie na Europejski Tydzień Robotyki W Lublinie.
  Wystawa robotów odbyła się w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego (budynek Rektoratu), Al. Racławickie 1 w dniach 24, 25 i 26 listopada 2016 roku.


  Więcej

 • Dnia 07.12.2016 r. odbyło się w naszej bursie spotkanie z ginekologiem. Prelekcja zorganizowana przez Dagmarę Sawę była skierowana do dziewcząt w wieku dojrzewania.

  Wizyta lekarza - specjalisty cieszyła się zainteresowaniem. Wychowanki mogły zadawać pytania oraz uczestniczyć w dyskusji.

  Więcej

 • V Zawody Mikołajkowe - strzelectwo

  W dniu 07.12.2016 w Bursie Szkolnej nr 5 odbyły się V Mikołajkowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej. W zawodach wzięło udział 17 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych, burs i internatów.

   Komunikat V zawodów mikołajkowych

   

   

  Więcej

 • KONKURS SIENKIEWICZOWSKI "BURSIANY POTOP"

  W dniu 08.12.2016 r. odbył się Konkurs Sienkiewiczowski „Bursiany Potop”.
  Do konkursu zgłosiły się trzy drużyny z Bursy Szkolnej nr 2, Bursy Szkolnej nr 6 oraz z Bursy Szkolnej nr 5. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością życia  i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz filmów  na podstawie powieści naszego pisarza. Na zakończenie każda z drużyn przedstawiła krótką scenkę.

  Więcej

 • Akademia Bezpiecznego Życia

  W dniu 01.12.2016 nasze koleżanki: Olena Martynovich, Wiktoria Proszko i Oleksandra Hovd wraz z Panią Agnieszką Mordel uczestniczyły  w Seminarium Edukacyjnym organizowanym przez Bursę Szkolną Nr 3 w Lublinie.W trakcie seminarium były poruszane problemy dotyczące m.in. psychologicznych aspektów bezpieczeństwa indywidualnego, źródłach lęku współczesnej młodzieży. Całość seminarium podsumował spektakl "Escape" teatru Panopticum z Domu Kultury "Pod Akacją".

  Więcej

 • CIASTECZKA OWSIANE:

  Czy warto czasem pogrzeszyć? Propozycja bardzo zdrowych, pożywnych ciasteczek owsianych.


             

  Więcej

 • Zdrowe odżywianie

  Wychowankowie zaangażowani w działania komisji stołówkowej chcieliby się podzielić prezentacją dotycząca zdrowego odżywiania. Treścią prezentacji jest kilka wskazówek, jak zdrowo się odżywiać (ujęto piramidę odżywiania) • Spotkanie pilotki wycieczek z Kołem Turystycznym

  W dniu 29.11. 2016 roku odbyło się spotkanie z Panią Doktor Klaudią Giordano, nauczycielem akademickim KUL, przewodnikiem, pilotem wycieczek oraz właścicielem Biura podróży Edu - Tour. Spotkanie zostało zorganizowane dla młodzieży z Koła Turystycznego prowadzonego przez Dagmarę Sawę. Na spotkaniu pani Doktor opowiadała młodzieży o swoich podróżach, o pasji w pracy pilota wycieczek oraz pracy naukowej. • „POLSKA DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

  Z okazji Święta Niepodległości w dniu 15.11.2016 o godz. 18: 00  w świetlicy głównej bursy, odbyła się prelekcja  „Polska droga do niepodległości”, którą poprowadził na zaproszenie grupy V dr Mariusz Sawa z Instytutu Pamięci Narodowej.


  Więcej

 • "Zakręcona Akcja"

  Po raz kolejny w ramach "Zakręconej Akcji" Klub Wolontariatu "Dar Serca" przekazał ponad 5 worków uzbieranych przez wychowanków i pracowników bursy nakrętek, na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Zachęcamy do kontynuowania zbiórki. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy!

  Więcej

 • Zaduszki 2017

  W listopadzie wychowanki gr III podczas akademii z okazji minionych świąt zadusznych, zaprosiły mieszkańców bursy do tego by jeszcze przez chwile pochylić się nad tym co było naszym udziałem podczas tych świąt. Wychowanki w podniosłej atmosferze przypomniały nam, że temat przemijania dotyczy każdego. Wskazały szczególnie na potrzebę uświadomienia sobie jak ważna jest pamięć o tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności ale również nieustanne spoglądanie w przyszłość i zaduma nad tym co my po sobie zostawimy kolejnym pokoleniom.

    • TOWARZYSKI MECZ PIŁKI SIATKOWEJ

  Na zaproszenie wychowawcy Pana mgr Krzysztofa Iwanickiego z Bursy Szkolnej Nr 1, gościliśmy w dniu 12.10.2016 w sali gimnastycznej XXIII LO. Rozegraliśmy tam mecz towarzyski piłki siatkowej z reprezentacją Bursy Szkolnej Nr 1. Rozegraliśmy trzy sety do 25 pkt. i jeden do 15 pkt. Mecz zakończył się zwycięstwem we wszystkich setach naszej reprezentacji. Świetnie zaprezentował się jak zwykle Miłosz, ale także nowi koledzy Wojtek i Bartek. Skład naszej drużyny i Galeria zdjęć w dalszej części artykułu.

   

   

  Więcej

 • Lublin w pigułce

  W październiku w ramach Koła Turystycznego prowadzonego przez Dagmarę Sawę odbyła się wycieczka pn: "Lublin w pigułce!" Wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem wychowanków!

  Młodzież w trakcie spaceru poznała ciekawostki związane z Lublinem, zwiedziła najciekawsze miejsca : Katedrę pw. Jana Chrzciciela oraz Jana Ewangelisty, Bazylikę oo. Dominikanów wraz ze skarbcem oraz refektarzem, wysłuchała legend na temat "Koziego Grodu", Czarciej Łapy oraz uroczystych obchodów podpisania Unii polsko - litewskiej z 1569 roku. Wychowankowie zapoznali się z historią Bramy Krakowskiej oraz XIV wiecznych ludwisarzy.

  Więcej

 • KONKURS SIENKIEWICZOWSKI

  „Bursiany Potop"

   

  Organizatorem konkursu jest biblioteka Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie.

  Konkurs odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godzinie 17.30 w świetlicy 35.

  Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców burs i internatów

  W rozgrywkach biorą udział trzej przedstawiciele z każdej placówki.

  Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w sekretariacie Bursy Szkolnej nr 5 lub drogą mailową: sekretariat@bursa5.lublin.eu do 25 listopada 2016 r.

   

  Celem Konkursu jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o Henryku Sienkiewiczu oraz literaturze epoki pozytywizmu, pokazanie ich związków z innymi rodzajami sztuk, wskazanie na uniwersalistyczny   i europejski charakter twórczości Sienkiewicza. Konkurs wpisuje się w obchody setnej rocznicy śmierci i sto siedemdziesiątej rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza.
  Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy etap pisemny: polegać będzie na odpowiedzi na pytania prowadzącego, drugi etap polegać będzie na odtworzeniu scenki z jednej z powieści  Henryka Sienkiewicza.

  Regulamin

  Karta zgłoszeniowe • Dzień Edukacji Narodowej w naszej bursie

  20.10.2011r. obchodziliśmy  Dzień Edukacji Narodowej. Akademię przygotował wychowanki grupy VIII  pod kierunkiem pani Agnieszki Mordel  i pani Ani Mikłasz.
  Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym.

  Więcej

 • Nasza Bursa otrzymała Miejski Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie"

  Dnia 18 października 2016 roku podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 40, pan Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin, wręczył Pani Teresie Karkoszka- Dyrektorowi Bursy Szkolnej, Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

  Więcej

 • Różyczki dla naszych wychowawców

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowaliśmy niespodzianki w roli głównej z jabłkami.

       

    

   

   

  Więcej

 • Lublin mnie oczarował

  W dniu 17 października został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny w Bursie Szkolnej nr 2 w Lublinie pt.: "Lublin mnie oczarował". Z naszej bursy wzieły udział Joanna Włodarczyk oraz Liubov Poberezhska. Konkurs był objęty patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

  Liuba otrzymała specjalną nagrodę Dyrektora Bursy Szkolnej nr 2 w Lublinie.

   

   

   

   

  Więcej

 • Homo Faber

  W dniu 17 października 2016 roku w naszej Bursie gościliśmy dwie Panie reprezentujące Stowarzyszenie Homo Faber. 

   

  Młodzież z Ukrainy uczestnicząca w spotkaniu dowiedział się o licznych atrakcjach, z których może korzystać na terenie Lublina. Szczególnie potrzebne i przydatne informacje uzyskali wychowankowie będący w Polsce pierwszy rok. 

  Więcej

 • Muffiny z tabliczką czekolady

  Październik rozpoczęliśmy na słodko- muffiny z tabliczką czekolady to jest to. Podawane prosto z pieca są genialne- czekolada jest płynna, ciepła...hm..... 

   

  Więcej

 • KONKURS LITERACKI "OBRAZY MIŁOŚCI"

  Jeśli czujesz, że masz coś do opowiedzenia światu, a wena twórcza nie daje ci spokoju    ten konkurs jest dla ciebie.  Przyjdź, przelej swoje myśli na papier 
  i pozwól innym poznać twój talent. 

  Kto wie, może to będzie początek twojej kariery literackiej..

  Biblioteka bursy ogłasza konkurs literacki na wiersz lub opowiadanie o miłości. Termin dostarczenia prac upływa w dniu 8 lutego 2016 r.

  Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie mogą zgłaszać się do biblioteki.

  Regulamin • IV Mikołajkowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej

  W dniu 10.12.2015 w Bursie Szkolnej nr 5 odbyły się IV Mikołajkowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej. W zawodach wzięło udział 21 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych, burs i internatów.
  W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła drużyna z  XIV LO w Lublinie z wynikiem 473 pkt, II miejsce  zajęła drużyna z ZSCHiPS z wynikiem 415 pkt, natomiast III miejsce zajęła drużyna KS LOK „Chemik” Lublin uzyskując 398 pkt.
  W kategorii burs i internatów, I miejsce zajęła Bursa Szkolna nr 1 z wynikiem 459 pkt, II  miejsce zajęła Bursa Szkolna nr 5 z wynikiem 400 pkt, zaś III miejsce zajęła Bursa Szkolna nr 6 z wynikiem 399 pkt. Gratulacje :-) !!

   

   

  Więcej

 • Komentarz do tegorocznych rozgrywek piłki halowej chłopców.

  Komentarz do tegorocznych rozgrywek piłki halowej chłopców.
  Turniej halowej piłki nożnej w ramach XVI Turnieju Interdyscyplinarnego, reprezentacja naszej bursy, rozpoczęła eliminacjami grupowymi 05.10.2015 meczem z reprezentacją SOSW, który zakończył się wynikiem remisowym 2:2. Następnie w kolejnym meczu grupowym 15.10.2015 nasza drużyna wygrała z reprezentacją XXI LO 11:1. Ostatni mecz w fazie grupowej rozegrali 29.10.2015 z reprezentacją ZSTR który wygrali 2:1.

  Więcej

 • Konkurs fotograficzny "Jesienny ogród"

  W związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego na ”Jesienny ogród” wyróżnione zostały następujące zdjęcia:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wszystkim biorącym udział dziękujemy. Nadesłane zdjęcia zostaną wykorzystane w opracowywanym kalendarzu.

  Więcej

 • Półfinał dziewcząt w piłce nożnej halowej

  W dniu 19.11.2015r. nasze dziewczęta rozegrały mecz półfinałowy w piłkę nożną halową w ramach XVI Interdyscyplinarnego Turnieju Sportowego Burs i Internatów. 

  Więcej

 • "Małe Bakcynalia"

  6 Listopada 2015 roku Zespół Muzyczny Bursy nr 5 wziął udział w konkursie piosenki turystycznej pt. "Małe Bakcynalia", który odbywał się w lubelskiej Chatce Żaka.

   

  Więcej

 • Zespół muzyczny Bursy Szkolnej nr 5

  Od września 2015 roku swoją działalność w bursie rozpoczął Zespół Muzyczny Bursy.

  Wychowankowie regularnie biorą udział w spotkaniach i próbach w czasie których uczą się grać na instrumentach, przygotowują się do konkursów, biorą udział w emisji głosu, a także szykują się do swojego pierwszego koncertu o tematyce patriotycznej.

  Już dzisiaj zapraszamy na ten koncert, który odbędzie się w listopadzie 2015 roku.
  Pozdrawiamy!

    • Wybory do Rady Bursy

  W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 21.10.2015 r. przedstawicielami młodzieży w Radzie Bursy zostali:


  Weronika Markowska 87 głosów
  Katarzyna Oleksiejczuk 81 głosów • Wybory opiekuna Samorządu

  W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 21.10.2015 r. opiekunem Samorządu została:

  Pani Katarzyna Pękala • Konkurs Fotograficzny "Kocham Lublin"

  Wychowanki naszej bursy wzięły udział w konkursie fotograficznym "Kocham Lublin", który został zorganizowany przez Bursę Szkolną nr 2 w Lublinie.

  Więcej

 • 23.10 Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

  W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.W grudniu 2007 zapadła decyzja, żeby począwszy od dziesiątych obchodów tego ważnego dla szkolnych bibliotek święta, ogłosić październik Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. W tym roku odbywa się on pod hasłem:

  "Biblioteki szkolne - klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości".

   

  Więcej

 • Nowości biblioteczne

  1.     Abandon - Meg Cabot

  2.     Awakening - Cate Tiernan

  3.     Bycie miłym to przekleństwo - Jacqui Marson

  4.     Dom tęsknot - Piotr Adamczyk

  5.     Ślady - Janusz Wiśniewski

  6.     Florystka - Katarzyna Bonda

  7.     Pochłaniacz - Katarzyna Bonda

  8.     Ja cię kocham, a ty śpisz, wampirze - Kerrelyn Sparks

  9.     Zakazane noce z wampirzycą - Kerrelyn Sparks

  10.     Jezioro tajemnic - Peter May

  11.     Jutro - Guillaume Musso

  12.     Lalka Opracowanie - Bolesław Prus

  13.     Makbet - William Shakespeare

  14.     Miej trochę wiary - Mitch Albom

  15.     Obudź w sobie olbrzyma...i miej wpływ na całe swoje życie - od zaraz! -  Anthony Robbins

  16.     Odmieniłeś moje życie... - Abdel Sellou, Philippe Pozzo di Borgo

  17.     Pierwszy krok w chmurach - Marek Hłasko

  18.     Prawo krwi - Tess Gerritsen

  19.     Płomienie śmierci - Alex Kava